Новини

26.06.2019г.

Уважаеми клиенти,

На 29.06.2019 г. изтича срокът за регистрация на електронни магазини, получаващи плащания в брой, съгласно Наредба Н-18 на Министерство на Финансите, която определя режима на плащанията в брой.

Спазването на клаузите на тази наредба изисква извършването на значителна промяна на системата и заделяне на значителни ресурси за осигуряване на дефинираните изисквания в наредбата. Това неизбежно би довело до увеличаване на себестойността на предлаганите услуги.

С цел избягване увеличаването на цената на предлаганите услуги, Ви уведомяваме, че "Цифрови Системи" ООД на 28.06.2019 г. ще преустанови приемането на плащания, които според Наредба Н-18 се считат за "плащания в брой" към "Цифрови Системи" ООД.

Плащането на услугите може да се извърши по някой от следните начини:

  • Чрез банков превод;
  • Online чрез ePay като регистриран потребител;
  • В брой на каса EasyPay;
  • Чрез банкомат (B-Pay).

"Цифрови Системи" ООД