Разработване на софтуер

"Цифрови Системи" предлага проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на програмни системи с бази данни и web-базирани приложения. Фирмата има опит в разработването на системи, работещи със сертификати за електронен подпис, баркод четци и други.

Основни направления

 • Проектиране, разработка и внедряване на програмни системи с бази данни и web-базирани приложения;
 • Проектиране, разработка и внедряване на сигурни системи, използващи комуникация компютър-компютър;
 • Системно интегриране;
 • Консултации.

При проектирането и разработката на програмните системи и приложения се прилага съвременна организация на архитектурата и базите данни. Използва се многослойна архитектура на софтуера и различни технологии клиент-сървър.

Фирмата подхожда с внимание и професионализъм към всеки клиент. За всеки проект се изготвя предварителна документация, съдържаща пълна техническа спецификация, примерни екрани, графики, таблици и други. Клиентите имат възможност да следят етапите на разработка на проекта, които най-общо са следните:

 • Съставяне на заданието;
 • Проектиране на системата;
 • Разработка на алгоритмите;
 • Разработка на приложния софтуер;
 • Внедряване на системата;
 • Поддръжка.

Екипът от специалисти има многогодишен опит в изграждането, внедряването и поддръжката на програмни системи с бази данни, web-базирани приложения, както и сигурни системи за комуникация компютър-компютър. Фирмата разработва системи, работещи със съвременни технологии и устройства, включително сертификати за електронен подпис, баркод четци и други.

Развойна среда

 • Релационни бази данни – PostgreSQL, MySQL;
 • Програмни езици от високо ниво – Perl, PHP, C/C++, Java, SQL;
 • Програмни езици и технологии за web – HTML, CSS, JavaScript, XML, AJAX;
 • Протоколи за комуникация компютър-компютър – EPP.

За да разгледате някои системи, разработени от ''Цифрови Системи'', моля, продължете към Портфолио.

За запитвания и поръчки: