Колокация

"Цифрови Системи" предлага услуга за колокация на сървъри. Услугата представлява предоставяне на физическо пространство за собствени сървъри на клиента. Осигурява се резервирано електрическо захранване на сървърите, високоскоростна и надеждна връзка до Интернет, инсталация и дененощна техническа поддръжка.
Центърът за данни разполага със значителен капацитет и е подходящ както за стартиращ бизнес така и за големи корпоративни клиенти. Капацитетът на центъра позволява мащабируемост и задоволяване на растящите нужди.

 

За запитвания и поръчки: