Виртуални Частни Мрежи (VPN)

Виртуалните частни мрежи (VPN) са мрежи, разпростиращи се върху обща мрежова инфраструктура. VРN предлага същото ниво на сигурност, управление и права на достъп, както е при собствените локални мрежи. Предимствата, които VPN предлага, са ниската цена и увеличената възможност за свързване на отдалечени компютри, мобилни потребители и отдалечени офиси, както и на нови сегменти - потребители, доставчици.

Видове потребителски решения за VPN

  • За предприятията VPN представлява алтернативна глобална инфраструктура, която замества или разширява съществуващите частни мрежи, които използват наети линии или ATM линии. Допълнително доставчикът на VPN може да предложи и други комплексни услуги, специално разработени за потребителя.
  • За доставчиците на услуги VPN мрежите представляват основната градивна единица при предоставянето на съвременни услуги, като техните клиенти също могат да ги ползват.
  • При малкия и средния бизнес VPN свързват отделните клонове и отдалечени потребители чрез използването на обща или публична мрежа, например интернет, като се предлага сигурността и функционалността на частните мрежи.

VPN за бизнеса

Виртуаланите частни мрежи (VPN) свързват отделните офиси и отдалечени потребители чрез обща или публична мрежа като интернет, със същата сигурност и възможности, както при частните мрежи. Поради използването на обща глобална мрежова инфраструктура, разходите са по-ниски, а също и внедряването е по-бързо от традиоционните частни мрежи.
При изграждането на VPN може да се използва безжичната технология. При вече изграден VPN може да се използва IP корпоративна телефония.

Предимства:

  • Спестяване на пари. При използване на VPN oтпада необходимостта организациите да използват скъпи наети линии. Става възможно също и свързването на отдалечени потребители към корпоративната мрежа чрез локален интернет доставчик вместо междуселищен телефонен разговор.
  • Сигурност. VPN използва най-високата степен на сигурност чрез разширено криптиране и протоколи за оторизация, което защитава данните от непозволен достъп.
  • Мащабност. VPN позволява на корпорациите да използват достъп до отдалечена инфраструктура, чрез доставчиците на интернет. Следователно корпорациите са в състояние да добавт практически неограничено количество капацитет, без прибавянето на значителна инфраструктура.
  • Съвместимост с широколентовата технология. VPN позволява мобилни работници да ползват предимствата на високоскоростната широколентова връзка DSL, когато се свързват към тяхната корпоративна мрежа.

При изграждането на VPN може да се използва безжичната технология. При вече изграден VPN може да се използва IP корпоративна телефония.

За запитвания и поръчки: